ZGM-Hajnówka

Komunikaty

To jest przykładowy tekst.

To jest przykładowy tekst.

To jest przykładowy tekst.

Główne zadania statutowe to

 • zarządzanie przekazanym mieniem komunalnym Miasta Hajnówka obejmującym przede wszystkim budynki mieszkalne, użytkowe oraz lokale mieszkalne i użytkowe i inne nieruchomości.
 • zarządzanie i administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem
  Gminy Miejskiej Hajnówka lub innymi, zgodnie z obowiązującym przepisami.
 • zarządzanie i administrowanie infrastrukturą techniczną związaną
  zarządzanym mieniem.
 • administrowanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi
  przyległymi do administrowanych i zarządzanych nieruchomości budynkowych, oraz terenów zielonych.
 • wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w zarządzanym
  budownictwie mieszkaniowym i użytkowym oraz infrastrukturze technicznej.
 • przygotowanie projektów programów gospodarowania mieszkaniowym
  zasobem Gminy Miejskiej Hajnówka i przedkładanie ich właściwym organom
 • reprezentowanie Gminy Miejskiej Hajnówka we wspólnotach mieszkaniowych
  w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta Hajnówka.
 • zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie wydanych przez Urząd Miasta Hajnówka skierowań, oraz przekazywanie ich do użytkowania najemcom.
 • dbałość o stan techniczny zarządzanych zasobów, planowanie i realizacja
  remontów, modernizacji, rozbudowy, nadbudowy itp.

ZDJĘCIA

Działalność Zakładu

Działalność Zakładu prowadzona jest w celu zaspokojenia koniecznych potrzeb ludności, ochronie substancji mieszkaniowych, pełnego i prawidłowego jej wykorzystania. 

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Skip to content