ZGM-Hajnówka

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. S. Batorego 19 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kompleksowego remontu schodów wejściowych do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. S. Batorego 19 w Hajnówce.
Skip to content